VEEL GESTELDE VRAGEN

Worden de lessen bij afwezigheid/ziekte terugbetaald?

Nee; aangezien je betaalt per semester en dus niet per les, worden er geen lessen terugbetaald in geval van ziekte of afwezigheid.

Nemen kleuters deel aan de show?

Ja, kleuters nemen deel aan 1 show. De datum van die show wordt via mail of via de website meegedeeld.

Moet er aan de show deelgenomen worden?

Deelname is geen verplichting. Wel dient dat tijdig aan de lesgever meegedeeld te worden wanneer de voorbereidingen voor de show starten. Het is voor de organisatie erg vervelend als er plots een aantal dansers wegvallen.

Wat moet mijn kind doen om bij de demo’s te geraken ?

Elk jaar worden er een aantal nieuwe demoleden geselecteerd door het lesgeversteam. Daarbij wordt met verschillende factoren rekening gehouden. Meer info: zie DEMO.

Werd uw kind niet geselecteerd voor het demoteam, dan wil dat niet zeggen dat het niet goed kan dansen. Er wordt rekening gehouden met erg veel factoren en niet elk kind is hier al ‘rijp’ voor. Aangezien er elk jaar nieuwe demoleden worden geselecteerd, zijn er elk jaar nieuwe kansen.

Mogen kinderen van de 2e kleuterklas ook al inschrijven voor kleuterdans ?

Kleuters van de 2e kleuterklas mogen, indien er nog plaats is, ook deelnemen aan de cursus.

Kan er tijdens het jaar nog een T-shirt of sweater besteld worden?

De kleding van de club kan normaal gezien alleen in september aangekocht worden op bestelling. Er zijn sowieso altijd een aantal stuks in voorraad. Indien je dus tijdens het dansseizoen nog interesse zou hebben om iets aan te kopen, informeer je het best via mail kidz.co@pandora.be even wat nog mogelijk is.

Wat als ik zonder danservaring start in een groep ?

Voor de meeste groepen vragen wij geen specifieke danservaring. Gun jezelf de tijd om dingen te leren, ook al loopt het in het begin (misschien) niet allemaal van een leien dakje. Als je gemotiveerd bent, zul je snel vooruitgang merken.

Kan er telefonisch of via mail ingeschreven worden ?

Nee, inschrijven kan voor de basisgroepen alleen op de inschrijvingsdag in augustus (of september).

Alleen kleuters moeten via mail reserveren omdat het aantal plaatsen voor deze groep beperkt is.

Voor alle andere groepen dient men naar de inschrijvingsdag te komen, en dat omwille van verschillende redenen:

  • Oude leden krijgen voorrang op nieuwe leden.

  • Wanneer reservaties telefonisch gebeuren, maar die persoon dan uiteindelijk toch niet komt opdagen, wordt anderen de kans ontnomen om zich in te schrijven.

  • Op deze manier hebben we zicht op het aantal inschrijvingen/ leeftijdsgroepen en vermijden we dat sommige groepen overbevolkt zijn.

  • Indien er zich toch een probleem zou voordoen voor de inschrijving, dient er contact opgenomen te worden met Liesbeth De Brabanter.

Meer informatie vind je bij INSCHRIJVINGEN.

Kan je een volledig jaar door inschrijven ?

In principe moet je inschrijven op de inschrijvingsdagen in september. Val je later in, dan kan dat nog, op voorwaarde dat de groep niet volzet is. Hou er wel rekening mee dat invallen na de krokusvakantie niet aangeraden wordt, aangezien het op dat moment erg moeilijk wordt de dansen nog in te halen voor het optreden.

Hoe moet ik mijn kind in de loop van het dansjaar inschrijven, wanneer de inschrijvingsdagen dus al voorbij zijn?

Voor een laattijdige inschrijving dien je contact op te nemen met Liesbeth De Brabanter (kidz.co@pandora.be).

Zijn er gratis proeflessen ?

Voor kleuters zijn er geen proeflessen mogelijk omdat het een cursus van 12 of (15) lessen betreft.

Voor de basisgroepen krijgen NIEUWE LEDEN de mogelijkheid om één les te proberen.

Mogen ouders komen kijken naar de les ?

Dit is niet de bedoeling.

Wij organiseren elk jaar een show waarbij je de mogelijkheid hebt je kind te komen bewonderen.

Please reload